PRZEJDŹ DO PORTALU PACJENTA

USŁUGI MEDYCZNE

caritas diecezji kieleckiej

WAŻNE

W celu założenia konta stałego, pacjent musi pojawić się osobiście w poradni umożliwiając weryfikacje jego danych przez pracownika placówki.

Pacjent za pośrednictwem Internetu może w systemie założyć konto tymczasowe, które wiąże się z ograniczeniami takimi jak:
- możliwość zablokowania rezerwacji poprzez Portal Pacjenta (przez pracownika placówki, w której pacjent zapisał się na wizytę);
- możliwość rezerwacji tylko jednej wizyty poprzez Portal Pacjenta;
- brak dostępu do podglądu wizyt objętych kolejkami wysokospecjalistycznymi.

Projekt „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych dla sprawnej obsługi pacjentów w jednostkach organizacyjnych CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ na terenie województwa świętokrzyskiego” jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1.  „Rozwój e-społeczeństwa”